Ręce, w których leży przyszłość naszej planety. Rolnicy drobno obszarowi, krótkie łańcuchy dostaw, zrównoważenie: Manifest rolnictwa ,w którym kultywuje się prawa. Food We Want to międzynarodowa kampania promująca zrównoważone rolnictwo i etyczną konsumpcję w krajach globalnej Północy i Południa.

 

“Food We Want” to kampania, której celem jest promocja rolnictwa rodzinnego i ekologicznego, jako skutecznej metody walki z głodem, zmniejszenia ubóstwa i przeciwstawienia się zmianom klimatycznym.

Kampania “Food We Want”, finansowania przez Unię Europejską, jest prowadzona w 8 krajach (Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Kenia, Mozambik i Tanzania). Jej celem jest dzielenie się pomysłami, promowanie dobrych praktyk i zachęcanie do publicznej debaty o przyszłości żywności.

Projekt przewiduje szereg działań, w tym kampanię zwiększającą świadomość w Europie, warsztaty, wydarzenia publiczne, zestawy edukacyjne dla szkół oraz konkurs dla młodych dziennikarzy/rek.