Skip to main content

O nas

Obecnie prawie miliard mieszkańców naszej planety nie ma dostępu do wystarczającej ilości żywności.

Według Agendy ONZ ds. Rolnictwa i Żywności (FAO) w skali globalnej produkujemy jej o półtora raza wiecej niż ilość potrzebna do dostarczenia odpowiedniej, zbilansowanej diety wszystkim ludziom na świecie, jednak jedna na siedem osób cierpi z powodu głodu.

Dlaczego?

Nowoczesne metody rolnicze doprowadziły do spektakularnego wzrostu produkcji żywności w ciągu ostatnich 20 lat, jednak zamiast upraw na potrzeby lokalnych społeczności, rolnictwo przemysłowe produkuje celem sprzedaży żywności na światowych rynkach.

Food We Want jest kampanią, której celem jest wzrost wiedzy i świadomości oraz działania rzecznicze, aby promować drobno obszarowe rolnictwo rodzinne i zrównoważone agro- systemy jako kluczowe rozwiązania problemu głodu na świecie powiązanego z kwestiami ubóstwa oraz zmianami klimatu.

Kampania Food We Want , współfinansowana przez Unię Europejską, jest prowadzonaw 8 krajach (Włochach, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Mozambiku i Tanzanii), z celem dzielenia się pomysłami, promowania wspólnych rozwiązań oraz stymulowania debaty publicznej na temat przyszłości żywności.

DZIAŁANIA

  • WSPÓŁPRACA. Wymiana informacji, upowszechnianiewiedzy oraz promocja skoordynowanych działań rzeczniczych skierowanych na łączenie aktorów rozwojowych, władz publicznych, instytucji badawczych oraz sektora prywatnego z Europy oraz krajów rozwijających się, którzy chcą rozpocząć współpracę i dzielić się wiedzą w temacie zrównoważonego rolnictwa.
  • ŚWIADOMOŚĆ PUBLICZNA. Prowadzenie kampanii internetowej oraz dystrybucja zestawu edukacyjnego na poziomie szkoły średniej, aby zaangażować młodych ludzi w nowe myślenie o sprawach rozwojowych, żeby zwrócić ich uwagę na globalny wymiar żywności i rolnictwa oraz zmotywować ich do zmiany ich stosunku wobec odpowiedzialnej konsumpcji
  • BADANIE. Badanie naukowe i analiza skierowane na rozwój bazy danych z dobrymi praktykami rolniczymi w regionie Afryki Subsaharyjskiej oraz na publikację podręcznika o potencjalnej roli zrównoważonego rolnictwa jak skutecznej odpowiedzi na problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym oraz ochroną środowiska .
  • MEDIA. Organizacja warsztatów oraz Europejskiego Konkursu Mediowego skierowanego do studentów kierunków dziennikarskich w Europie.
  • WSPÓŁPRACA W SIECI. Zaangażowanie afrykańskich NGO z Tanzanii, Kenii i Mozambiku, aby zebrać i upowszechniać wiedzę na temat Dobrych Praktyk Rolniczych

PARTNERZY:

Organizacja wiodąca:
 
Istituto Oikos – Włochy (www.istituto-oikos.org)
Istituto Oikos jest organizacją non profit, założoną w Mediolanie w 1996 r. Działa w Europie i krajach rozwijających się, aby promować ochronę bio-różnorodności oraz zrównoważone użycie zasobów naturalnych jako narzędzi do walki z ubóstwem. Od 1996 r. do chwili obecnej przeprowadziła ponad120 projektów we Włoszech, Europie oraz 11 krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.
   
Partnerzy projektu w UE:
   
 
Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) – Polska (http://igo.org.pl)
IGO jest organizacją nonprofit, apolityczną założoną w 2007 r. Jako jedna z kilku NGO w Polsce prowadzi stałe działania rzecznicze, utrzymuje dialog z władzami państwowymi oraz decydentami poprzez m.in.spotkania lobbingowe, dyskusje panelowe oraz działalność wydawniczą. We współpracy ze wschodnioafrykańskimi partnerskimi organizacjami IGOwspiera,drobno obszarowych rolników rodzinnych w Ugandzie oraz współpracuje ze szkołami i władzami edukacyjnymi, by podnieść świadomość w Polsce na temat globalnych współzależności oraz wyzwań .
   
 
Oikos –Cooperação e Desenvolvimento - Portugalia (www.oikos.pt)
Oikos –Cooperação e Desenvolvimento - Portugalia jest organizacją pozarządową, która powstała w Lizbonie w 1988roku. Jej celem jest zrównoważony rozwój na całym świecie oraz redukcja ubóstwa. Działalność Oikos jest skupiona wokół stałych obszarów : pomocy humanitarnej w razie klęsk i kryzysów, rozwoju i zrównoważonego życia oraz mobilizacji i globalnego obywatelstwa. Od 1988 roku Oikos przeprowadził ponad 200 projektów w 19 krajach na 4 kontynentach, a obecnie pracuje na Kubie, w Salwadorze, Gwatemali, na Haiti, w Hondurasie, Mozambiku, Nikaragui, Peru oraz Portugalii.
   
 
Fundacion IBO – Hiszpania (www.fundacionibo.org)
Fundacion Ibo, organizacja non profit, została założona w 2005 r. przez grupę profesjonalistów z Barcelony, pragnących wesprzećrozwój społeczno-gospodarczy wyspy Ibo w północnym Mozambiku. Populacja Ibo wynosi 3.500, z czego 40% ma poniżej 14 lat. Fundacion Ibo zamierza osiągnąć samowystarczalność poprzez skupienie się na objęcie czterech powiązanych ze sobą obszarach : rozwoju infrastruktury publicznej, turystyce, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz dziedzictwie historycznym i kulturowym.
   
 
Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa (PENHA) – Wielka Brytania (www.penhanetwork.org)
PENHA jest międzynarodową organizacją pozarządową zainspirowaną i prowadzoną przez mieszkańców Afryki, w większości z pochodzących z jej Rogu . PENHA została założona w 1989 r., aby zająć się problemami pasterzy koczowników w perspektywie regionalnej. Misją PENHA jest redukcja ubóstwa wśród plemion pasterskich w Rogu Afryki przez wspieranie rozwoju społeczności oraz promowanie zrównoważonych i godnych stylów życia opartych lub nie na żywym inwentarzu. Mając siedzibę główną w Londynie, PENHA pracuje w Ugandzie, Republice Somalilandu, Erytrei oraz Sudanie a obecnie działa również w Etiopii. PENHA prowadzi różne programy rozwojowe w Rogu Afryki, oraz edukację rozwojową i działania rzecznicze w Europie. To dało PENHA szczególną reputację międzynarodowej organizacji o charakterze regionalnym i lokalnym.
   
 
Uniwersytet w Mediolanie Wydział Rolnictwa – Włochy (www.agraria.unimi.it)
Wydział rolnictwa Uniwersytetu w Mediolanie ma długie doświadczenie w projektach współpracy z krajami rozwijającymi się w tematyce rolnictwa.
   
 
Muindi - Włochy
MUINDI jest niezależną organizacją niedochodową – z siedzibą główną w Mediolanie. Stowarzyszenie skupia swoje zasoby na projektach skierowanych w stronę wspierania edukacji, środowiska i kultury dzieci i młodych ludzi.
Projekty wspierane przez stowarzyszenie znajdują się w Mozambiku oraz szczególnie w Pemba, Parku Narodowym Quirimbas i Chiuri.
   
Partnerzy Projektu w Afryce:
 
 
Oikos Afryka Wschodnia - Tanzania
Oikos Afryka Wschodnia jest niezależną organizacją, w ramach międzynarodowej sieci, prowadzonej przez Istituto Oikos. Działała na północy Tanzaniiod wielu lat, wprowadzając w życie projekty oparte na budowaniu zrównoważonych społeczności: zarządzanie zasobami naturalnymi, wodą, lasami, ziemią, przyrodą; generowanie dochodów w wiosce w sposób przyjazny dla środowiska;, wspieranie wiosek i współpracy regionalnej w ramach zarządzania zasobami naturalnymi, wsparcie dla kobiet, młodzieży oraz uczniów w rożnych projektach.
   
Fundacao IBO - Mozambik
Fundacao IBO zarządza Centrum Żywienia w Ibo (Mozambik), które dąży do polepszenia dietypopulacji przez dostarczanie informacji (na temat produkcji żywności oraz jej bezpiecznej konsumpcji) i ulepszenia ich warunków ekonomicznych.
   
 
Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization (M.P.I.D.O.) - Kenia (www.mpido.org)
MPIDO jest organizacją pozarządową non profit, działającą wśród społeczności Pasterzy koczowników Kenii, zajmując się ich najbardziej pilnymi potrzebami i problemami. W tej chwili MPIDO prowadzi programy o prawie do ziemiioraz zarządzaniu zasobami naturalnymi ; wspieraniu kobiet; oraz program łagodzenia skutków suszy. Współpracuje z wieloma organizacjami i sieciami.