Skip to main content

O nas

Obecnie prawie miliard mieszkańców naszej planety nie ma dostępu do wystarczającej ilości żywności.

Według Agendy ONZ ds. Rolnictwa i Żywności (FAO) w skali globalnej produkujemy jej o półtora raza wiecej niż ilość potrzebna do dostarczenia odpowiedniej, zbilansowanej diety wszystkim ludziom na świecie, jednak jedna na siedem osób cierpi z powodu głodu.

Dlaczego?

Nowoczesne metody rolnicze doprowadziły do spektakularnego wzrostu produkcji żywności w ciągu ostatnich 20 lat, jednak zamiast upraw na potrzeby lokalnych społeczności, rolnictwo przemysłowe produkuje celem sprzedaży żywności na światowych rynkach.

Food We Want jest kampanią, której celem jest wzrost wiedzy i świadomości oraz działania rzecznicze, aby promować drobno obszarowe rolnictwo rodzinne i zrównoważone agro- systemy jako kluczowe rozwiązania problemu głodu na świecie powiązanego z kwestiami ubóstwa oraz zmianami klimatu.

Kampania Food We Want , współfinansowana przez Unię Europejską, jest prowadzonaw 8 krajach (Włochach, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Mozambiku i Tanzanii), z celem dzielenia się pomysłami, promowania wspólnych rozwiązań oraz stymulowania debaty publicznej na temat przyszłości żywności.

DZIAŁANIA

  • WSPÓŁPRACA. Wymiana informacji, upowszechnianiewiedzy oraz promocja skoordynowanych działań rzeczniczych skierowanych na łączenie aktorów rozwojowych, władz publicznych, instytucji badawczych oraz sektora prywatnego z Europy oraz krajów rozwijających się, którzy chcą rozpocząć współpracę i dzielić się wiedzą w temacie zrównoważonego rolnictwa.
  • ŚWIADOMOŚĆ PUBLICZNA. Prowadzenie kampanii internetowej oraz dystrybucja zestawu edukacyjnego na poziomie szkoły średniej, aby zaangażować młodych ludzi w nowe myślenie o sprawach rozwojowych, żeby zwrócić ich uwagę na globalny wymiar żywności i rolnictwa oraz zmotywować ich do zmiany ich stosunku wobec odpowiedzialnej konsumpcji
  • BADANIE. Badanie naukowe i analiza skierowane na rozwój bazy danych z dobrymi praktykami rolniczymi w regionie Afryki Subsaharyjskiej oraz na publikację podręcznika o potencjalnej roli zrównoważonego rolnictwa jak skutecznej odpowiedzi na problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym oraz ochroną środowiska .
  • MEDIA. Organizacja warsztatów oraz Europejskiego Konkursu Mediowego skierowanego do studentów kierunków dziennikarskich w Europie.
  • WSPÓŁPRACA W SIECI. Zaangażowanie afrykańskich NGO z Tanzanii, Kenii i Mozambiku, aby zebrać i upowszechniać wiedzę na temat Dobrych Praktyk Rolniczych

PARTNERZY:

Organizacja wiodąca:
 
Istituto Oikos – Włochy (www.istituto-oikos.org)
Istituto Oikos jest organizacją non profit, założoną w Mediolanie w 1996 r. Działa w Europie i krajach rozwijających się, aby promować ochronę bio-różnorodności oraz zrównoważone użycie zasobów naturalnych jako narzędzi do walki z ubóstwem. Od 1996 r. do chwili obecnej przeprowadziła ponad120 projektów we Włoszech, Europie oraz 11 krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.
   
Partnerzy projektu w UE:
   
 
Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) – Polska (http://igo.org.pl)
IGO jest organizacją nonprofit, apolityczną założoną w 2007 r. Jako jedna z kilku NGO w Polsce prowadzi stałe działania rzecznicze, utrzymuje dialog z władzami państwowymi oraz decydentami poprzez m.in.spotkania lobbingowe, dyskusje panelowe oraz działalność wydawniczą. We współpracy ze wschodnioafrykańskimi partnerskimi organizacjami IGOwspiera,drobno obszarowych rolników rodzinnych w Ugandzie oraz współpracuje ze szkołami i władzami edukacyjnymi, by podnieść świadomość w Polsce na temat globalnych współzależności oraz wyzwań .
   
 
Oikos –Cooperação e Desenvolvimento - Portugalia (www.oikos.pt)
Oikos –Cooperação e Desenvolvimento - Portugalia jest organizacją pozarządową, która powstała w Lizbonie w 1988roku. Jej celem jest zrównoważony rozwój na całym świecie oraz redukcja ubóstwa. Działalność Oikos jest skupiona wokół stałych obszarów : pomocy humanitarnej w razie klęsk i kryzysów, rozwoju i zrównoważonego życia oraz mobilizacji i globalnego obywatelstwa. Od 1988 roku Oikos przeprowadził ponad 200 projektów w 19 krajach na 4 kontynentach, a obecnie pracuje na Kubie, w Salwadorze, Gwatemali, na Haiti, w Hondurasie, Mozambiku, Nikaragui, Peru oraz Portugalii.
   
 
Fundacion IBO – Hiszpania (www.fundacionibo.org)
Fundacion Ibo, organizacja non profit, została założona w 2005 r. przez grupę profesjonalistów z Barcelony, pragnących wesprzećrozwój społeczno-gospodarczy wyspy Ibo w północnym Mozambiku. Populacja Ibo wynosi 3.500, z czego 40% ma poniżej 14 lat. Fundacion Ibo zamierza osiągnąć samowystarczalność poprzez skupienie się na objęcie czterech powiązanych ze sobą obszarach : rozwoju infrastruktury publicznej, turystyce, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz dziedzictwie historycznym i kulturowym.
   
 
Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa (PENHA) – Wielka Brytania (www.penhanetwork.org)
PENHA jest międzynarodową organizacją pozarządową zainspirowaną i prowadzoną przez mieszkańców Afryki, w większości z pochodzących z jej Rogu . PENHA została założona w 1989 r., aby zająć się problemami pasterzy koczowników w perspektywie regionalnej. Misją PENHA jest redukcja ubóstwa wśród plemion pasterskich w Rogu Afryki przez wspieranie rozwoju społeczności oraz promowanie zrównoważonych i godnych stylów życia opartych lub nie na żywym inwentarzu. Mając siedzibę główną w Londynie, PENHA pracuje w Ugandzie, Republice Somalilandu, Erytrei oraz Sudanie a obecnie działa również w Etiopii. PENHA prowadzi różne programy rozwojowe w Rogu Afryki, oraz edukację rozwojową i działania rzecznicze w Europie. To dało PENHA szczególną reputację międzynarodowej organizacji o charakterze regionalnym i lokalnym.
   
 
Uniwersytet w Mediolanie Wydział Rolnictwa – Włochy (www.agraria.unimi.it)
Wydział rolnictwa Uniwersytetu w Mediolanie ma długie doświadczenie w projektach współpracy z krajami rozwijającymi się w tematyce rolnictwa.
   
 
Muindi - Włochy
MUINDI jest niezależną organizacją niedochodową – z siedzibą główną w Mediolanie. Stowarzyszenie skupia swoje zasoby na projektach skierowanych w stronę wspierania edukacji, środowiska i kultury dzieci i młodych ludzi.
Projekty wspierane przez stowarzyszenie znajdują się w Mozambiku oraz szczególnie w Pemba, Parku Narodowym Quirimbas i Chiuri.
   
Partnerzy Projektu w Afryce:
 
 
Oikos Afryka Wschodnia - Tanzania
Oikos Afryka Wschodnia jest niezależną organizacją, w ramach międzynarodowej sieci, prowadzonej przez Istituto Oikos. Działała na północy Tanzaniiod wielu lat, wprowadzając w życie projekty oparte na budowaniu zrównoważonych społeczności: zarządzanie zasobami naturalnymi, wodą, lasami, ziemią, przyrodą; generowanie dochodów w wiosce w sposób przyjazny dla środowiska;, wspieranie wiosek i współpracy regionalnej w ramach zarządzania zasobami naturalnymi, wsparcie dla kobiet, młodzieży oraz uczniów w rożnych projektach.
   
Fundacao IBO - Mozambik
Fundacao IBO zarządza Centrum Żywienia w Ibo (Mozambik), które dąży do polepszenia dietypopulacji przez dostarczanie informacji (na temat produkcji żywności oraz jej bezpiecznej konsumpcji) i ulepszenia ich warunków ekonomicznych.
   
 
Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization (M.P.I.D.O.) - Kenia (www.mpido.org)
MPIDO jest organizacją pozarządową non profit, działającą wśród społeczności Pasterzy koczowników Kenii, zajmując się ich najbardziej pilnymi potrzebami i problemami. W tej chwili MPIDO prowadzi programy o prawie do ziemiioraz zarządzaniu zasobami naturalnymi ; wspieraniu kobiet; oraz program łagodzenia skutków suszy. Współpracuje z wieloma organizacjami i sieciami.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Notice: PHP: E_NOTICE Apr 27 2012 03:08:50
Undefined index: HTTP_ACCEPT in /home/httpd/wewantfood.opencontent.it/html/kernel/private/classes/ezpmobiledeviceregexpfilter.php on line 51
Timing: Apr 27 2012 03:08:50
Module start 'content'
Timing: Apr 27 2012 03:08:50
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Apr 27 2012 03:08:50
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Apr 27 2012 03:08:50
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'content' 0.0000 sec1.3088 sec 2,993.0547 KB13,266.3906 KB
Module end 'content' 1.3088 sec0.1167 sec 16,259.4453 KB2,990.6641 KB
End 1.4254 sec  19,250.1094 KB 
Total runtime:1.4500 sec
Peak memory usage:20,981.0469 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0947 sec6.4345%360.0026 sec
Check MTime0.0015 sec0.1010%350.0000 sec
Find INI Files0.0255 sec1.7331%10.0255 sec
Parse0.0059 sec0.3984%10.0059 sec
Save Cache0.0046 sec0.3133%10.0046 sec
Mysql Total
Mysqli_queries0.0410 sec2.7850%1140.0004 sec
Looping result0.0020 sec0.1389%1120.0000 sec
TS translator
TS init0.0342 sec2.3265%60.0057 sec
TS cache load0.0334 sec2.2676%60.0056 sec
TS context load0.0305 sec2.0725%60.0051 sec
Template Total1.3859 sec 94.2% 3 0.4620 sec
Template load0.9677 sec65.7758%30.3226 sec
String conversion in template resource0.0001 sec0.0038%20.0000 sec
Template parser: create text elements0.0023 sec0.1573%20.0012 sec
Template parser: remove whitespace0.0004 sec0.0278%20.0002 sec
Template parser: construct tree0.0154 sec1.0451%20.0077 sec
Template load and register function0.0074 sec0.5037%60.0012 sec
Template processing0.4180 sec28.4119%30.1393 sec
states
state_id_array0.0029 sec0.1953%100.0003 sec
state_identifier_array0.0033 sec0.2247%120.0003 sec
override
Cache load0.0183 sec1.2438%1480.0001 sec
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.0006 sec0.0389%100.0001 sec
Fetch class attribute name0.0024 sec0.1599%20.0012 sec
XML
Image XML parsing0.0525 sec3.5682%100.0052 sec
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.0000 sec0.0010%20.0000 sec
General
dbfile0.0814 sec5.5342%560.0015 sec
String conversion0.0000 sec0.0027%60.0000 sec
INI string conversion0.0000 sec0.0015%10.0000 sec
Total script time:1.4713 sec

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
fffd3c5891ca495c0565390719651113_all.cssCSS2extension/opencontent/design/foodwewant/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/opencontent/design/foodwewant/stylesheets/pagelayout.css
extension/opencontent/design/foodwewant/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
extension/cjw_newsletter/design/standard/stylesheets/cjw_newsletter.css
extension/opencontent/design/foodwewant/stylesheets/4zoneslayout4.css
extension/opencontent/design/foodwewant/stylesheets/fonts.css
extension/opencontent/design/foodwewant/stylesheets/ezflow.css
d83bb2980c5584e6033c29753a6fdc5f.jsJS2extension/ezjscore/design/standard/javascript/jquery-1.6.4.min.js
extension/opencontent/design/foodwewant/javascript/jcookie.js
JS2extension/ezflow/design/ezflow/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/opencontent/design/foodwewant/override/templates/full/folder.tpl
1content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>extension/opencontent/design/foodwewant/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tpl
14content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl
4content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl
5content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl
1content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl
1content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl
34content/datatype/view/ezxmltags/td.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/td.tpl
24content/datatype/view/ezxmltags/tr.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/tr.tpl
10content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>extension/opencontent/design/foodwewant/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl
10content/view/embed-inline.tplembed-inline/image.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/embed-inline/image.tpl
7content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl
10content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl
1content/datatype/view/ezxmltags/table.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/table.tpl
1pagelayout.tpl<No override>extension/opencontent/design/foodwewant/templates/pagelayout.tpl
1menu/flat_top.tpl<No override>extension/opencontent/design/foodwewant/templates/menu/flat_top.tpl
1parts/extra_info.tpl<No override>extension/opencontent/design/foodwewant/templates/parts/extra_info.tpl
1content/datatype/view/ezpage.tpl<No override>extension/ezflow/design/standard/templates/content/datatype/view/ezpage.tpl
1zone/globalzonelayout.tpl<No override>extension/opencontent/design/foodwewant/templates/zone/globalzonelayout.tpl
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tpl
 Number of times templates used: 129
 Number of unique templates used: 20
 Time used to render template usage: 0.0008 secs