Kto decyduje o żywności i żywieniu na świecie? Jakie działania są podejmowane, żeby umożliwić ludziom realizację prawa do żywności? O tym i nie tylko w tegorocznym, piątym z kolei, wydaniu raportu „Right to food and nutrition watch” przygotowanym przez organizacje pozarządowe zarówno z globalnej Północy jak i globalnego Południa.

Kto decyduje o żywności i żywieniu na świecie? Jakie działania są podejmowane, żeby umożliwić ludziom realizację prawa do żywności? O tym i nie tylko w tegorocznym, piątym z kolei, wydaniu raportu „Right to food and nutrition watch” przygotowanym przez organizacje pozarządowe zarówno z globalnej Północy jak i globalnego Południa.

Autorzy i autorki raportu są zgodni - niemożliwe będzie zagwarantowanie realizacji prawa do żywności bez radykalnej zmiany obowiązujących sił. „Żywność i władza są wzajemnie ze sobą powiązane. Ciężko byłoby znaleźć choć jedną osobę dysponującą władzą polityczną czy społeczną, której brakowałoby żywności” powiedziała Huguette Akplogan-Dossa, koordynatorka regionalna Afrykańskiej Sieci ds. Prawa do Żywności (ang. African Network on the Right to Food, ANoRF).

W tegorocznym wydaniu raportu znajdziemy wiele przykładów łamania prawa do żywności powodowanego przez dominujący system żywnościowy m.in. przymusowe wysiedlenia na skutek zawłaszczania ziemi, inwestycje w agropaliwa czy nieodpowiednie programy dostarczania żywności. Dowiemy się również, kto w obecnym systemie podejmuje decyzje i tworzy politykę dotyczącą żywności i żywienia oraz poznamy przykłady prób zmiany istniejącego porządku rzeczy przez światowe społeczeństwo obywatelskie.

„Nadszedł czas okupacji przestrzeni politycznej i walki o prymat praw człowieka” powiedział Flavio Valente, przewodniczący sieci FIAN International.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z raportem , który można pobrać bezpłatnie tutaj (wersja w języku angielskim).