"Food We Want" to międzynarodowa kampania, która promuje  zrównoważone rolnictwo i etyczną konsumpcję w krajach globalnej Północy i Południa. Dowiedz się więcej z naszego manifestu "Ręce, w których leży przyszłość naszej planety"

 

“Food We Want” to kampania, której celem jest promocja rolnictwa rodzinnego i ekologicznego, jako skutecznej metody walki z głodem, zmniejszenia ubóstwa i przeciwstawienia się zmianom klimatycznym.

Kampania “Food We Want”, współfinansowania przez Unię Europejską, jest prowadzona w 8 krajach (Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Kenia, Mozambik i Tanzania). Jej celem jest dzielenie się pomysłami, promowanie dobrych praktyk i zachęcanie do publicznej debaty o przyszłości żywności.

Projekt przewiduje szereg działań, w tym kampanię w Europie, warsztaty, wydarzenia publiczne, materiały edukacyjne dla szkół oraz konkurs dla młodych dziennikarzy/rek.